Lions Club Bålsta 2020 - 2021

Lions Club Bålsta

Lions Distrikt 101-O

Lions Sverige

Hem Detta gör klubben Klubb aktiviteter Vill du bli medlem Vad gör Lions? För medlemmar

LCFF

Stöder cancerforskingen inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Står under kontroll av
-Godkänd revisor
-Svensk insamlingskontroll
Länsstyrelsen i Stockholm län Utfärdar
-minnesbrev till minne av avlidna
-gratulationsbrev vid uppvaktningLCFF gör mycket mer, läs mer på hemsidan

Postgiro 90 06 78-4Bankgiro 900-6784Swish 9006784Gåvotelefon 072-215 36 00


© Denna webbplatsegendom tillhör Bålsta LionsClub Sverige.
Webmaster:
webbmaster@balsta.lions.se